Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE

Niezbędnik

Wszystkie | B | D | G | I | K | M | N | O | S | T | U | W | X
Pojęcie Definicja
SDI (Spatial Data Infrastructure)

Stosowany w literaturze przedmiotu skrót odnoszący się do Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: - zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, - przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru, - umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. Zależnie od obszaru infrastruktura danych przestrzennych może być: - lokalna, np. miejska lub powiatowa, - regionalna, np. wojewódzka, - państwowa, - międzynarodowa, np. europejska lub globalna. Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje: a) powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, b) technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, c) przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie, d) użytkowników tworzących społeczeństwo geoinformacyjne. (źródło „Leksykon PTIP” http://www.ptip.org.pl, z dnia 13.07.2007)

SQL (Structure Query Language)

Strukturalny język zapytań używany m.in. do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do wyszukiwania i pobierania z nich danych.

System odniesień przestrzennych
  • System służący do określania położenia w świecie rzeczywistym

  • Przyjęte dla danego obszaru i logicznie powiązane układy odniesienia, modele geoidy, układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Przykładem systemu odniesień przestrzennych w tym drugim znaczeniu jest państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący w Polsce. (źródło „Leksykon PTIP” http://www.ptip.org.pl, z dnia 13.07.2007)

Systemy wspomagające decyzjie

(z ang. Descision Support System - DSS) Aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji, oferujące szeroka pomoc w analizie danych, informacji i różnego rodzaju zdarzeń. Założeniem aplikacji DSS jest w miarę szybkie podejmowanie decyzji korzystając z nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Programy typu DSS umożliwiają generowanie gotowych raportów oraz zestawień korzystnych dla kadry średniego i wyższego szczebla przy podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji. Oprogramowanie typu DSS jest również szeroko stosowane w nauce np: przy przewidywaniu zdarzeń mogących zajść w przyszłości(pogoda, występowanie huraganów itp.). Oprogramowanie typy GIS jest zaliczane do narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Luty 2018  >>
 Pn  Wt  Ś  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728