Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE

Niezbędnik

Wszystkie | B | D | G | I | K | M | N | O | S | T | U | W | X
Strona:  1 2 3 4 »
Pojęcie Definicja
Baza danych

Struktura informacyjna uporządkowana z punktu widzenia realizowanych funkcji. Obejmuje dane i program komputerowy (System Zarządzania Bazą Danych – SZBD, ang. Database Management System – DBMS) przygotowany do gromadzenia, przetwarzania i wyszukiwania tych danych. (M. Baranowski, wykłady GIS)

Dane geometryczne

Dane opisujące położenie i kształt obiektów przestrzennych: punkty, linie, wieloboki; w przestrzeni dwuwymiarowej obiekt przestrzenny może być reprezentowany przez figurę 0-, 1- lub 2-wymiarową, w przestrzeni trójwymiarowej – przez figurę 0-, 1-, 2- lub 3-wymiarową. (M. Baranowski, wykłady GIS)

Dane opisowe

Dane określające charakterystykę obiektów przestrzennych, przypisane do danych geometrycznych. (M. Baranowski, wykłady GIS)

Dane przestrzenne (dane geograficzne)

Zestaw danych geometrycznych i opisowych stanowiący reprezentację numeryczną obiektów przestrzennych, najczęściej powiązanych za pomocą związków przestrzennych (topologicznych). (M. Baranowski, wykłady GIS)

Dane rastrowe

Stanowią opis rzeczywistości geograficznej stworzony wg rastrowego modelu danych przestrzennych i występują w formie siatki elementarnych pól regularnych uporządkowanych w wiersze i kolumny; do każdego z tych pól przyporządkowywany jest zestaw atrybutów. (M. Baranowski, wykłady GIS)

Dane wektorowe

Stanowią opis rzeczywistości geograficznej stworzony wg wektorowego modelu danych przestrzennych i występują w formie podstawowych obiektów geometrycznych typu punkt, linia, powierzchnia, bryła oraz ich kombinacji reprezentujących obiekty przestrzenne, umieszczony w umownej przestrzeni układu współrzędnych. (M. Baranowski, wykłady GIS)

GI

(z ang. Geographic Information) Informacja geograficzna, inaczej geoinformacja.

GIS

(z ang. Geographic Information System) System Informacji Geograficznej jest to system pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych odniesionych do Ziemi. (M. Baranowski, wykłady GIS)

GML

(z ang. Geography Markup Language) Odmiana języka XML opracowana przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML przydatny jest do wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej.

GPS-NAVSTAR

(z ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) Ogólnoświatowy system nawigacji satelitarnej.

  • Stworzony na potrzeby wojska amerykańskiego, do określania położenia geograficznego,
  • System jest zarządzany i utrzymywany przez Departament Obrony USA,
  • System ma charakter pasywny, transmisja sygnału odbywa się tylko w jednym kierunku - z pokładu satelitów do użytkowników,

(materiały UNEP/GRID-Warszawa)

GPX

GPX lub GPS eXchange Format (czasami też GPSXML) – to ustandaryzowany schemat XML stworzony po to by ułatwić wymianę danych pomiędzy aplikacjami używającymi danych GPS, takich jak POI (użyteczne miejsca, ang. Point of interest), punkty nawigacyjne (ang. waypoint), ścieżki (ang. track) czy trasy (ang. route).

Interaktywna aplikacja

Program komputerowy przygotowany do pracy w konkretnym środowisku systemowym, np. w Windows lub Linux. Aplikacja interaktywna to przykład oprogramowania dzięki, któremu użytkownik posiada jednoczesną zdolność do odbierania informacji i reagowania na nie, co ma bezpośredni wpływ na to co widzi na ekranie monitora. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

Interaktywna mapa

Mapa w formie cyfrowej umożliwiająca użytkownikowi manipulowanie danymi znajdującymi się na mapie. Interaktywna mapa pozwala m.in. na wyświetlanie różnych obszarów mapy w różnych skalach, mierzenie odległości, powierzchni, opcje wyszukiwania. Bardziej rozbudowane interaktywne mapy posiadają dodatkowe narzędzia umożliwiają m.in. prostą edycję danych, pobieranie informacji z baz danych w złożonej strukturze oraz inne funkcje aplikacji desktopowej GIS. Do stworzenia tego rodzaju mapy potrzebne jest oprogramowanie GIS. Taka interaktywna mapa może zawierać znacznie więcej informacji niż mapa na papierze. Korzystanie z interaktywnych map jest znacznie wygodniejsze oraz mniej czasochłonne. (materiały UNEP/GRID-Warszawa).

IT

(z ang. Information Technology) Połączenie technologii informacyjnej z innymi, związanymi z nią technologiami, głównie z technologią komunikacyjną. Technologie te służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. np.: komputer wraz urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem, systemy satelitarne, radio, telewizja, telefony komórkowe, etc. Wiążą się to przede wszystkim z zastosowaniem narzędzi, które umożliwiają pozyskiwanie, selekcjonowanie, analizowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. (materiały UNEP/GRID-Warszawa)

KML

Keyhole Markup Language oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez The Open Geospatial Consortium, Inc pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych. Wykorzystywany jest m.in. w aplikacjach Google Earth, Google Maps, Live Search Maps, Yahoo! Maps, czy NASA World Wind.

KMZ

Skompresowane dane w formacie KML.

Mapa numeryczna

Model rzeczywistości geograficznej zapisany w formie cyfrowej, pozwalający na przetwarzanie danych przestrzennych i ich udostępnianie. (M. Baranowski na podstawie Leksykonu geomatycznego PTIP)

Metadane

Dane o danych, w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.W INSPIRE oraz w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej przyjmuje się, że metadane są informacjami, które opisują zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiają wyszukiwanie, inwentaryzację i użytkowanie tych danych i usług. (źródło „Leksykon PTIP” http://www.ptip.org.pl, z dnia 09.07.2007)

NMRT

(Numeryczny Model Rzeźby Terenu, ang. DEM, DTM) Matematyczna reprezentacja kształtu powierzchni Ziemi zapisana cyfrowo w sposób algorytmicznie uporządkowany. (M. Baranowski, Wykłady GIS)

OGC

(z ang.The Open Geospatial Consortium, Inc) Międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit. Konsorcjum jest liderem w rozwoju standardów geoprzestrzennych i usług opartych na lokalizacji. (źródło http://www.opengeospatial.org)

Strona:  1 2 3 4 »
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Grudzień 2019  >>
 Pn  Wt  Ś  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031