Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Wystawa
Drukuj

Konferencji ?Zainspiruj się! Infrastruktura informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych? będzie towarzyszyła wystawa poświęcona prezentacji rozwiązań geoinformacyjnych.

Będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z ofertą następujących instytucji i przedsiębiorstw:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
 • SAUR Polska Sp.z o.o.
 • OPEGIEKA Sp.z o.o.
 • Intergraph Polska Sp.z o.o.
 • CycloMedia
 • Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
oraz ze stanowiskami zwycięskich gmin Akademii INSPIRE:
 • Gorzów Wielkopolski
 • Bolesławiec
 • Zagórz
 • Tworóg

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji
i kartografii, a także wykonuje określone zadania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

Podczas wystawy przedstawiciele GUGiK zaprezentują założenia i funkcjonowanie systemu ASG-EUPOS. Jest to wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego, będący częścią systemu EUPOS obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

SAUR Polska Sp.z o.o. ma jako swój nadrzędny cel zdobycie pozycji głównego partnera dla samorządów na rynku usług komunalnych w Polsce. Francuska spółka ma w swojej ofercie usług miejskich zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi, usługi inżynieryjno-budowlane, rozwiązania dla energetyki, gospodarkę odpadami, zarządzenia centrami rekreacyjnymi, szkolenia i przekazywanie know-how.

Ekspozycja firmy SAUR obejmuje:

 • pełny zakres usług komunalnych dla gmin, w szczególności: kompleksową eksploatację systemów wodno-ściekowych; gospodarkę odpadową; sprzątanie miast; zarządzanie obiektami rekreacyjnymi (pola golfowe, campingi, plaże, aquaparki),
 • projektowanie i budowę obiektów infrastruktury środowiska,
 • doradztwo i pomoc techniczną,
 • usługi szkoleniowe.

OPEGIEKA Sp.z o.o. oferuje wyspecjalizowane narzędzia przeznaczone w szczególności do
zarządzania informacją przestrzenną (GIS). Podstawą projektowania i wdrażania oferowanych przez firmę rozwiązań jest potrzeba informatyzacji wszelkich możliwych zasobów.

Rozwiązania OPEGIEKA znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, a w szczególności:

 • w informatyzacji zasobów administracyjnych,
 • planowaniu przestrzennym,
 • informatyzacji życia publicznego,
 • monitoringu zmian przestrzennych,
 • systemach lokalizacyjnych.

Obecnie przedsiębiorstwo kończy realizację projektu "Rozbudowa przedsiębiorstwa OPEGIEKA ? utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTER", w ramach którego powstaną nowe produkty i usługi wykraczające poza dotychczasowe obszary działalności.

W zakresie obsługi administracji samorządowej OPEGIEKA tworzy rozwiązania mające na celu informatyzację
i automatyzację pracy urzędu, zcentralizowanie przechowywania danych i ich zabezpieczenie. Rozwiązania te zapewniają sprawną aktualizację danych a także łatwe ich udostępnianie i wymianę. Zastosowanie metod wizualizacji i analiz oferowanych przez systemy informacji wspomaga nowoczesne zarządzanie. Poszczególne rozwiązania firmy
OPEGIEKA posiadają możliwość integracji z rozwiązaniami aktualnie funkcjonującymi u zamawiającego. Dostosowywane są do specyfikacji każdego urzędu, założeń dotyczących organizacji pracy a także stopnia przetworzenia danych na postać numeryczną.

Na ekspozycji firmy OPEGIEKA zaprezentowany będzie Elbląski System Informacji Przestrzennej (ESIP), który jest złożonym systemem informatycznym dedykowanym do zintegrowanego zarządzania miastem i innymi jednostkami samorządowymi.

Intergraph Polska Sp.z o.o. jest wiodącym dostawcą geoprzestrzennego i inżynieryjnego oprogramowania, umożliwiającego użytkownikom wizualizację skomplikowanych danych. Wiele firm i instytucji państwowych
w ponad 60 krajach świata bazuje na rozwiązaniach oferowanych przez Intergraph.

Firma tworzy kompleksowe rozwiązania do budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), umożliwiające wdrażanie INSPIRE w jednostkach samorządu terytorialnego; oferuje także usługi eksperckie. Podczas wystawy zaprezentowany zostanie przegląd technologii firmy Intergraph przeznaczonych dla IIP. Na ekspozycji można będzie zapoznać się z funkcjonowaniem geoportalu miejskiego na przykładzie miasta Legnica, a także geoportalu wojewódzkiego na przykładzie województwa opolskiego.

CycloMedia jest liderem rynku systematycznej wizualizacji dużych obszarów otoczenia poprzez Cycloramy (360 stopniowe panoramiczne fotografie).

Cycloramy są 360-stopniowymi, panoramicznymi, fotogrametrycznymi zdjęciami o pełnej georeferencji. Zdjęcia pozyskiwane są z dróg publicznych. Pozwalają nie tylko na oglądanie 360-stopniowej panoramy, ale również na przybliżanie i oddalanie fragmentów zobrazowania, wykonywanie pomiarów, projekcję danych kartograficznych na tle zdjęć panoramicznych. Ekspozycja firmy CycloMedia ma na celu zaprezentowanie jak wykorzystać tego rodzaju zdjęcia do usprawnienia codziennych czynności wykonywanych w pracy, jak ograniczyć liczbę wizji lokalnych i jak najłatwiej zdobyć informacje o interesujących pracownika lokalizacjach i obiektach. Przedstawione będzie oprogramowanie GlobeSpotter ? interaktywna aplikacja typu geo-przeglądarka, dająca dostęp do bazy panoramicznych zdjęć (Cycloram) oraz innych rastrowych i wektorowych danych kartograficznych (np. ortofotomapy, działki ewidencyjne, infrastruktura sieciowa itd.).

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa jest samodzielnym Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - zostało powołane 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) a Ministerstwem Środowiska.
Działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej
w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP - United Nations Environment Programme) w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Jest to realizowane poprzez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie danych
o środowisku. Ośrodki GRID pełnią m.in. rolę centrów zastosowań Systemów Informacji Geograficznej
(GIS - Geographic Information Systems) w działaniach na rzecz badań i udostępniania informacji o środowisku.
 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Grudzień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031