Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Tematyka konferencji
Drukuj

Dowiedz się czego dotyczy Dyrektywa INSPIRE!

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz wprowadzająca jej przepisy w Polsce ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej mają na celu harmonizację i uspójnienie zasobów danych przestrzennych odnoszących się do różnych dziedzin życia. Można tutaj wymienić zagadnienia związane z administracją, katastrem, zasobami środowiska i jego ochroną, zagospodarowaniem przestrzennym, przemysłem, rolnictwem, usługami użyteczności publicznej, czy też strefami zagrożenia naturalnego. W całej Unii Europejskiej obowiązuje szereg przepisów wykonawczych
i rozporządzeń do Dyrektywy INSPIRE, a kolejne są w opracowaniu.

Podczas konferencji ?Zainspiruj się! Infrastruktura informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych? dowiecie się Państwo więcej o tej europejskiej infrastrukturze, jaką jest INSPIRE. Przedstawiciele państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zapoznają Państwa z rolą infrastruktury informacji przestrzennej
w zadaniach samorządów. Omówiony będzie także wpływ, jaki mają zapisy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na życie jednostki samorządowej. Warto pamiętać, że INSPIRE wprowadza dla administracji nie tylko usprawnienia, ale również nowe obowiązki.

Dowiedz się jakie zasoby danych przestrzennych mogą być wykorzystywane w pracy gminy!

Służba Geodezyjna i Kartograficzna gromadzi dane przestrzenne dla obszaru całego kraju. Część z tych zasobów jest doskonale znanych pracownikom samorządowym. Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej udostępniają dane z katastru nieruchomości (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), mapę zasadniczą, czy też dane z ewidencji adresów, które przydają się w codziennej pracy referatów urzędów gmin. Nie można pominąć także zasobów gromadzonych na szczeblu wojewódzkim
i krajowym (m.in. Baza Danych Obiektów Topograficznych, ortofotomapy lotnicze i satelitarne, dane wysokościowe). Bazy danych przestrzennych obejmują ponadto wiele informacji specjalistycznych,
np. odnoszących się do warunków gruntowo-wodnych lub do zagrożeń środowiskowych.

Podczas konferencji zapoznacie się Państwo z możliwościami dostępu do podstawowych informacji zgromadzonych w bazach danych przestrzennych prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Wyświetlony będzie także krótki film dotyczący serwisu Geoportal.gov.pl, który jest punktem umożliwiającym interaktywny dostęp do danych przestrzennych dla obszaru całej Polski.

Poznaj możliwości wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem
i planowaniu przestrzennym w gminie!

Wprowadzeni zostaniecie Państwo w kluczowe pola zastosowań geoinformacji w kontekście zadań statutowych gminy. Dowiecie się, jakie są możliwości wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym (np. na obszarach objętych siecią Natura 2000). Zobaczycie, w jaki sposób geoinformacja pomaga w optymalizacji zarządzania przestrzenią, wspiera proces tworzenia planów miejscowych, ich publicznego konsultowania i udostępniania wszystkim zainteresowanym. Poznacie zastosowania odnoszące się do inwestycji infrastrukturalnych (drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, gospodarowanie odpadami). Zaprezentowane zostaną również nowoczesne technologie informatyczne i ich wdrożenia dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego.

Poznaj przykłady dobrych praktyk zastosowania geoinformacji w pracy samorządów!

Nie poprzestaniemy na teorii. Laureaci konkursu w ramach ogólnopolskiego projektu ?Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE? zaprezentują dobre praktyki wdrażania geoinformacji w realizacji zadań jednostek samorządowych. Zdobywca I miejsca w kategorii gmin miejskich ? zespół Urzędu Miasta Bolesławiec zbudował dla swojej gminy internetowy serwis planowania przestrzennego. Jest to platforma, która służy wzmocnieniu udziału społeczeństwa w procesie tworzenia i zatwierdzania dokumentów planistycznych. Natomiast laureat I miejsca w kategorii gmin wiejskich ? zespół Urzędu Gminy. Tworóg wykonał studium wyznaczenia przebiegu drogi krajowej na terenie gminy, z uwzględnieniem wieloczynnikowych uwarunkowań i różnych scenariuszy realizacji inwestycji.

Uczestnicy ?Akademii INSPIRE? rozwiązywali problemy tak różne, jak wyznaczenie obszarów dla których istnieje potrzeba opracowania planów miejscowych (Tarnów), analiza zagrożeń miasta związanych z eksploatacją górniczą (Bytom), czy też wyznaczenie optymalnej lokalizacji terenu przeznaczonego pod centrum usługowo-handlowe (Niepołomice). Konferencja ?Zainspiruj się! Infrastruktura informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych? stanowi znakomitą okazję do wymiany doświadczeń między gminami, które wzięły udział
w konkursie, a także innymi jednostkami samorządowymi, które chciałyby skorzystać ze sprawdzonych wzorców działania.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również dobre praktyki zastosowania geoinformacji w pracy samorządów w Norwegii. Kraj ten jest jednym z europejskich liderów w tej dziedzinie. Wykład wygłosi przedstawiciel Norweskiej Agencji Geodezyjno-Kartograficznej (Statens Kartverk).

Zapoznaj się z możliwościami podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych
w zakresie wykorzystania informacji przestrzennej!

Mamy świadomość, jak różne są kwalifikacje pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania geoinformacji. Jednocześnie tylko część z Państwa miała okazję wziąć udział w projekcie ?Geoinformacja
w praktyce ? Akademia INSPIRE?. Dlatego proponujemy Państwu udział w projekcie Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług
i efektywności działania
realizowanym na zamówienie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt adresowany jest do pracowników administracji wszystkich poziomów biorących udział we wdrażaniu infrastruktury informacji przestrzennej. Prowadzone w jego ramach szkolenia mają na celu podniesienie jakości usług i efektywności działania urzędników. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas naszej konferencji zaprezentowane zostaną założenia i przebieg projektu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji dzięki udziałowi w cyklu szkoleniowym.

Dowiedz się w jaki sposób pozyskać środki na finansowanie projektów geoinformacyjnych!

Wiedza i umiejętności to nie wszystko. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentuje Państwu możliwości finansowania projektów geoinformacyjnych, w tym przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej w gminie. Warto zwrócić uwagę na możliwości, jakie przynosi w tym zakresie wykorzystanie nowej puli środków z funduszy europejskich.

Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Grudzień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031