Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
Drukuj
Wprowadzenie przepisów dyrektywy INSPIRE do przepisów krajowych z 27 państw członkowskich UE było kluczowym zadaniem w budowie i funkcjonowaniu infrastruktury informacji przestrzennej w każdym z krajów członkowskich UE.

Transpozycja w Polsce została przeprowadzona w dwóch fazach:
Faza przygotowawcza obejmowała:
 • analizę stanu istniejącego, z prawnego, administracyjnego i technicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne;
 • określenie aktu prawnego dotyczącego zbiorów danych i procedur administracyjnych wykorzystywania danych przestrzennych w odniesieniu do wymogów dyrektywy;
 • przygotowanie projektu aktu prawnego i / lub utrzymania istniejących przepisów;
 • przygotowywaniu przepisów wykonawczych do wprowadzenia standardów danych i procedur administracyjnych;
 • przygotowanie dokumentów towarzyszących, takich jak tabela korelacji i ocena przewidywanych skutków dla społeczeństwa, środowiska, gospodarki narodowej i innych spraw państwa.
Faza legislacyjna obiejmowała:
 • konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin,
 • konsultacje ze środowiskiem geodezyjnym i geoinformacyjnym,
 • konsultacje społeczne,
 • opinię Rządu i samorządów,
 • porozumienie ministerstw i jednostek centralnych.

Polskie uwarunkowania ustawy:


Uwarunkowania transpozycji:
 • Zagadnienia związane z danymi przestrzenne są uregulowane kilkoma aktami prawa;
 • Dane przestrzenne są w kompetencji różnych instytucji i agencji;
 • Istnieja różne procedury rozpowszechniania danych z poszczególnych rejestrów publicznych;
 • Istnieją różne normy techniczne w celu utrzymania zasobów (przepisów branżowych, często w niejednolity sposób).
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) jest osobnym aktem prawa, przy jednoczesnej zmianie niektórych krajowych zasad prawnych. Przepisy ustawy  IIP nawiązują do podstawowych celów dyrektywy, do ustanowienia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wchodzącej w skład infrastruktury Europejskiej.
Celem jest również optymalizacja pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymania tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, jak również poprawa dostępności  zasobów  dla wszystkich użytkowników.
Koordynatorem wszystkich działań związanych z  IIP jest minister właściwy ds. administracji publicznej, Główny Geodeta Kraju jest organem wykonującym określone zadania koordynacyjne (art. 19 projektu ustawy), a Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (art. 22 projektu ustawy) stanowi organ opiniodawczy i doradczy. Na drugim poziomie dla każdego z 21 tematów danych przestrzennych przewidziano organ wiodący, którym może być minister lub centralny organ administracji rządowej. Organ ten ma koordynować prace i zapewniać realizację ustawy w zakresie tego tematu (art. 3, pkt 8 projektu ustawy).
struktura_koordynacyjna1
Rys. Struktura koordynacyjna
(Źródło: Gaździcki J., Prezentacja "Projekt ustawy i infrastrukturze informacji przestrzennej", 26-06-2009, s 28)


Postanowienia ogólne:
 • Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie;
 • Definiuje zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania  infrastruktury informacji przestrzennej;
 • Infrastruktura jest tworzona, utrzymana i rozwijana, funkcjonuje jako wynik współpracy pomiędzy podmiotami: administracji publicznej orazi trzeciej)
 • Definiuje zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do:
1) Danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych.
2) Zasad dostępu do danych przestrzennych.
3) Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
4) Form udostępniania danych przestrzennych.
WNIOSKI:
 • Ustawa o Infrastrukturze Danych Przestrzennych stanowi solidną podstawę dla skutecznego wdrażania infrastruktury w kraju;
 • Wprowadzenie technicznych zasad oraz modelu wymiany danych i usług rejestrów publicznych prowadzi do wypracowania nowego modelu współpracy jednostek administracji publicznej;
 • Wykorzystanie dobrych praktyk z Europy i innych krajów umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania;
 • Proces wdrożenia jest długotrwały, wymaga nakładów w zakresie inwestycji jak również zasobów ludzkich (odpowiednie przygotowanie urzędów do wdrożenia Ustawy o IIP).
KORZYŚCI:

?dla administracji publicznej:
 • Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez administrację publiczną poprzez zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych oraz szersze wykorzystanie tych danych w pracy. Wspieranie współpracy między organami administracji publicznej.
 • Ujednolicenie standardów danych administracji publicznej i usług, poprawa jakości danych i usług.
 • Otwartość i przejrzystość procesu podejmowania decyzji.
 • Świadczenie usług, które odnoszą się do rzeczywistych potrzeb obywateli, przedsiębiorstw i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów krajowych.
 • Wspieranie kształtowania polityki w administracji publicznej.
 • Monitorowanie wdrażania polityki krajowej, regionalnej i lokalnej oraz jej skutków.
 • Wykorzystywanie narzędzi do badań, analiz przestrzennych i modelowania.
 • Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska.
 • Wspieranie rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa informacyjnego.
?dla obywateli i przedsiębiorstw:
 • Otwarcie rejestrów publicznych do powszechnego stosowania, wzmocnienie budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.
 • Wspieranie konkurencyjności gospodarki, zwiększenie aktywności w dziedzinie ekonomii i rozwoju nowych produktów ? zwiększenie dochodów przedsiębiorstw.
 • Bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony ich mienia, precyzyjne i szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia (np. ratownictwa medycznego).
?dla budżetu państwa:
 • Oszczędności dla budżetu państwa w wyniku zwiększenia efektywności zarządzania i wspólne korzystanie z danych raz pozyskanych.
 • Zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zwiększenia działalności gospodarczej i inwestycji.
Źrodło: Orlińska J., Beneficial impact of INSPIRE directive on national legalisation: The case of Poland, 2010, Annals of geomatics, volume VIII, number 2(38), s 11-22
 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Grudzień 2019  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031