Projekt zakończony
Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy na stronę Szkolenia GIS / GEOINFORMACJA / INSPIRE
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Akademii INSPIRE
Drukuj
16-06-2010
Zakończenie szkoleń stało się przyczynkiem do pierwszych podsumowań projektu oraz zwołania posiedzenia Rady Konsultacyjnej. Tym razem spotkanie to miało charakter otwarty.

Na posiedzenie zaproszenie przyjęli:
prof. Jerzy Gaździcki ? Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej;
dr Anna Liro ? Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
prof. Bogdan Ney ? Przewodniczący VII Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Polskiej Akademii Nauk;
doc. dr hab Jerzy Solon ? IGiPZ PAN, ekspert Akademii INSPIRE w zakresie obszarów Natura 2000;
Piotr Dziadosz ? Radca Ministra w Departamencie Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ, przedstawiciel instytucji zarządzającej środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
oraz członkowie Rady Konsultacyjnej:
dr Marek Baranowski ? Dyrektor Intytutu Geodezji i Kartografii;
Jacek Jarząbek ? Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
Krzysztof Mączewski ? Geodeta Województwa Mazowieckiego;
Maciej Rossa ? Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, reprezentujący p. dr Michała Kiełsznię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Głównym celem spotkania było przedstawienie Radzie Konsultacyjnej postępów w realizacji projektu. Zespół nasz przedstawił zakres merytoryczny Programu Akademii INSPIRE oraz sposób realizacji programu. Zaprezentowaliśmy również narzędzia edukacyjne wykorzystane w projekcie: Geoportal Akademii INSPIRE oraz system OLAT wraz zasobami do nauki metodą na odległość.
Największym zainteresowaniem cieszyła się część spotkania prezentująca tematykę studiów przypadków realizowanych przez zespoły gmin jak również wnioski z sesji ewaluacyjnych przeprowadzonych z uczestnikami szkoleń.

Profesor Ney zwrócił uwagę na konieczność podejmowania takich działań jak Akademia INSPIRE wśród mniejszych jednostek administracyjnych, szczególnie w wymiarze tworzenia społeczności geoinformacyjnej, świadomie stosującej geoinformację w bieżących działaniach gmin.

Profesor Gaździcki wskazał na istotną rolę działań podsumowująceych projekt - publikację końcową oraz konferencję, które będą stanowiły o dorobku oraz oddziaływaniu projektu na środowisko administracji samorządowej. Jednocześnie wskazał, że jest to niezwykle ważne, żeby w publikacji tej odnieść się do praktyki gmin, zaprezentować jak najwięcej dobrych przykładów wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu gminą - przykładów z gmin uczestniczących w projekcie.
Zgodził się z tym dr Baranowski, który stwierdził, że tzw. success story gmin uczestniczących w projekcie mogą być jednym z najciekawszych i najbardziej motywujących narzędzi w  kształtowaniu społeczności geoinformacyjnej wśród gmin.
Dyrektor Mączewski dodał również, że w publikacji końcowej warto rozważyć podjęcie tematyki odnoszącej się do wspomagania zarządzania gminą  poprzez analizowanie zjawisk demograficznych (np. prognozowanie przyrostu/spadku liczby mieszkańców, potrzeb w zakresie liczby przedszkoli w gminie w kolejnych latach, zapotrzebowania na miejsca w szkołach itp) – wspomagając tym samym planowanie rozwoju przestrzennego gmin w określonym czasie.  
Zwrócił również uwagę na konieczność przygotowania gmin do zajmowania się gromadzeniem informacji przestrzennej o zasobach przyrodniczych.

Dyrektor Rossa podkreślił ogromną rolę projektu w podnoszeniu kwalifikacji pracowników Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w stymulowaniu współpracy RDOŚ
z gminami. Docent Solon wskazał na konieczność podejmowania wsyiłków mających na celu kontynuację podobnych projektów, szczególnie w odniesieniu do tematyki zarządzania środowiskiem, użytkowania zasobów przyrodniczych w gminach (np. w ujęciu tzw. ecosystem services - usług ekosystemowych).
Natomiast Prezes Jarząbek odniósł się do wyników ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników programu, w zakresie współpracy gmin ze służbami geodezyjnymi. Przyznał, że istotnie gminy wskazały na problemy, które są znane GUGiK. Podejmowane są działania edukacyjne (projekt POKL INSPIRE) , które powinny przyczynić się do większej efektywnowści we współpracy gmin z PODGiK.

Seredecznie dziękujemy za wnikliwe uwagi ekspertów oraz członków Rady Konsultacyjnej. Spotkanie to z jednej strony było niezwykle miłe dla naszego zespołu, bowiem realizacja projektu została wysoko oceniona przez wszystkich uczestników spotkania. Z drugiej strony pomogło naszemu zespołowi określić kluczowe zagadnienia, które powinny być objęte publikacja końcową Akademii INSPIRE. Publikacja ta będzie rozesłana do wszystkich jednostek samorządowych w kraju w styczniu 2011 roku. 

 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Marzec 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031